DE NYE VERDENSBORGERE

Som elev på Efterskolen PLAY får du lov til at fordybe dig i den verden, vi alle deler. Du lærer at hjælpe, og at være åben og nysgerrig. Dét kalder vi en verdensborger.

Nye verdensborgere kan begynde her

På Efterskolen PLAY bliver dine dage tilrettelagt, så du kan dykke ned i og dyrke din særlige interesse – men vi har samtidig et blik for den verden, vi deler og de mennesker, der omgiver os. Vi ønsker at give dig og dine kammerater mulighed for at udvikle jer til det, vi kalder skabende verdensborgere.

Hvad mener vi med ”verdensborger”?
En verdensborger er et menneske, der er åben og nysgerrig over for forskellige kulturelle fællesskaber, og som føler en moralsk forpligtelse over for alle mennesker. En forpligtelse, der bygger på empati, solidaritet og gensidig respekt. Som vi ser det, handler det at være verdensborger om at have både vinger og rødder – dvs. at have globalt udsyn og anerkendelse af det anderledes – og samtidig at have stærke rødder i lokale fællesskaber, hvor nærværet og hverdagen kan udspille sig. 

Hvad mener vi med ”skabende”?
En skabende verdensborger …

  • bidrager positivt til sin omverden og er ikke kun turist i den
  • er social og samskabende i stort og småt
  • forstår, at hun eller han indgår en i større helhed – og anerkender afhængigheden af sine medmennesker, og at handlinger har konsekvenser for andre.
 

En af verdensborgerens dyder er at møde og bygge bro mellem forskellige kulturer med dialoger, både på det lokale og det globale niveau. Vi stræber derfor efter at uddanne vores elever til at vise deres åbenhed gennem dialog med andre.

Hvordan arbejder vi med det?
Vi er stadig i gang med at udvikle undervisningen, men vi ved allerede nu, at den vil omfatte:

  • Involvering i lokale projekter – det kan fx være lokal velgørenhed, idræt og politik. Her sættes eleverne i forbindelse med rigtige projekter i lokalområdet og de mennesker, der står bag, med det formål at opleve, hvordan ”lokale verdensborgere” forsøger at påvirke verden.
  • En udlandsrejse, hvor vi opsøger anderledes kulturer og ser, hvordan man også kan leve, tænke og handle. Undervejs reflekterer vi over, hvad vores oplevelser inspirerer os til selv at gøre. 
  • I løbet af efterskoleåret reflekterer vi over, hvem vi selv og andre er, hvordan fællesskaber opstår, og hvad vores oplevelser inspirerer os til at gøre.

 

Samskabelse – en hjørnesten

Vi gør meget ud af, at vores elever udvikler sig ved at skabe noget sammen. Det er på den måde, man bliver til en verdensborger, der bidrager til noget større end sig selv, samtidig med, at man selv vokser, bliver klogere og lærer at indgå i fællesskaber.

Derfor vil du høre en del om samskabelse, hvis du engagerer dig i Efterskolen PLAY som elev eller forælder.

Der er meget på spil, når man skal have samskabelse til at lykkes. Følelsen af fælles ejerskab kommer ikke af sig selv, og et godt resultat kræver samvittighedsfuld styring af en lærer, der forstår processen og sine elever.

Eleverne på Efterskolen PLAY i Grindsted kommer til at arbejde med design- og innovationsprocesser, hvor de lærer at forstå målgrupper samtidig med, at de udvikler deres verdenssyn og relationer til hinanden og omverdenen. De vil opleve i praksis, at de bedste resultater bygger på respekt, ligeværdighed og anerkendelse af forskelligheder.

Kontakt Efterskolen PLAY
Mail: kontor@efterskolenplay.dk
Tlf: 60 40 04 60