VALGFAG PÅ EFTERSKOLEN PLAY

Første hold
– sommeren 2023

Vi har valgfag en gang om ugen, hvor man har mulighed for at stifte bekendtskab og/eller fordybe sig valgfaget sammen med andre elever. 

På Efterskolen PLAY har du valgfag. Her kan du få nye interesser og fordybe dig i emner, der udvider din faglige legeplads.

Kom ud af din komfortzone

Valgfaget er med til at give adspredelse fra hverdagens fordybelse i det boglige og i dit linjefag – det skal ses som en mulighed for at opleve noget nyt og anderledes, men stadig valgt ud fra dine egne interesser. Du låser dig ikke fast på ét emne, der er nemlig mulighed for omvalg 1-2 gange i løbet af året.

Gennem kor vil du opleve glæden ved at synge, og du får en oplevelse af det fællesskab, der ligger i være sammen med andre sangglade kammerater. Samtidig får du kendskab til forskellige stilarter og sange inden for korsang – således at du også bliver klædt på teoretisk.

Vi stemmetræner, øver sange og lytter til et bredt udsnit af både den danske og udenlandske sangskat.

Slutmålet er, at du – sammen med dit kor – kan give små, interne koncerter på Efterskolen PLAY og til arrangementer med søskende, forældre, lokalsamfundet m.m.

Med foto som valgfag vil du udforske forskellige aspekter af fotografering – og det vil blive mere end blot en hobby. 

Du vil lære, at billeder har defineret verdenshistorien og vakt følelser i selv de mest hårdkogte mennesker, og så vil du få mulighed for at lege med teori, praksis og masser af teknik. 

Vi arbejder bl.a. med:

 • Historisk udvikling af lys.
 • Analyse af kendte billeder fra hele verden.
 • Fototeknik, komposition, farvelære og etik.
 • Tryghed ved et kamera – uanset om det er digitalkamera eller mobiltelefonen.
 •  Fotografering af natur, lokalsamfundet og mennesker.

Gennem mindfulness lærer du dig selv at kende – både fysisk og psykisk. Du vil få et pusterum fra en aktiv hverdag, hvor du kan fordybe dig i åndedrætsteknikker, velvære og en helt unik ro.

I undervisningen udvikler vi redskaber til at takle problemstillinger og udfordringer med en rolig og forstående tilgang, bl.a. gennem:

 • Massage
 • Mindfulness
 • Yoga
 • Wellness
 • Dialoger om f.eks. sundhed, kropsidealer og stress
 • Meditationer med afspændings- og åndedrætsøvelser
 • Anvendelse af naturen til vandring i stilhed.

En film er ikke bare en film. Dét lærer du som noget af det første på valgfaget Filmnørden. 

Her lærer du om filmteknik og filmsprog – og du fordyber dig i historiske og filmhistoriske baggrunde, som vil gøre dig mere opmærksom på filmtekniske virkemidler og deres indvirken på forståelsen og tolkningen af hovedværker i filmhistorien.

Du får lov til at lege med film gennem:

 • Indblik i en genre, instruktør, et filmisk virkemiddel og filmisk greb.
 • Nærstudering af værker.
 • Nye filmoplevelser, som ændrer din opfattelse af film som medie.

I Dansk Ekstra tager vi hånd om dig, der oplever læse- og stavevanskeligheder, er ordblind eller har andre udfordringer med danskfaget. På den måde får du mulighed for at forbedre dig fagligt.

Formålet er at tage udgangspunkt i lige netop dine udfordringer og behov, og du får mulighed for at søge faglig hjælp til projekter, tværfaglige projekter og meget andet.

Du vil arbejde med og få støtte til:

 • Faglige hjælpemidler.
 • Spil, hvor der leges med tilgangen til færdigheder.
 • Konkrete opgaver og projekter.
 • Løft af færdigheder efter eget ønske.

PLAY TIME FOR DRENGE & PIGER

Muligheden for at skabe et frirum til at være social opstår i dette fag, hvor gruppedynamikken styrkes. Det er et valgfag, hvor du kan opleve samspillet med dine kammerater – helt uden at tage hensyn eller stilling til det modsatte køn.

Du vil få erfaring med at samarbejde med det køn, du identificerer dig med. Det er essentielt, at faget ikke skal opleves som et fag, hvor vi udvikler på kønsstereotypiske fordomme over for de forskellige køn, men tværtimod fokuserer på værdien af, at vi normalt undervises på tværs af kønnene. Det er sundt og lærerigt, at indgå i kønsopdelte fællesskaber – fuldstændigt som det er i ikke-kønsopdelte fællesskaber!

Hvorfor er det opdelt?

Valgfaget er opdelt for at give dig mulighed for at afprøve forskellige oplevelser, der i udgangspunktet er tiltænkt det modsatte køn – i en stereotypisk optik. Du vil således opleve og tale om fællesskab med samme køn på tværs af kønnene – både på skolen og på mindre ekskursioner. Og så skal du lære, at det er OK at turde miste fodfæste for en stund.

PLAY TIME er tid til at reflektere over, hvad der sker i et kønsopdelt univers – så du kan genkende kønsstereotyper i et moderne og historisk perspektiv. 

HVAD FÅR DIN PULS OP?

Læs om linjerne på PLAY her

Kontakt forstander JP Nielsen
Mail: forstander@efterskolenplay.dk
Tlf: 22 90 22 38