ANDERLEDES
UGER

Første hold
– sommeren 2023

I løbet af skoleåret har vi anderledes uger, hvor skoleskemaet bliver lagt i skuffen – her skaber vi nye, fælles oplevelser og minder.

Introforløb

I løbet af den første tid på Efterskolen PLAY skal vi alle lære hinanden at kende. Det er her, vi skal sikre et stærkt fundament for både elever og ansatte.

Vi indleder året med en fælles velkomst for både elever, forældre og ansatte. Efterfølgende er der elev-/forældremøde med familielæreren og de andre elever i familiegrupperne, inden vi sender forældrene hjem, og efterskolelivet for de unge mennesker begynder.

På Efterskolen PLAY er fællesskabet centralt, og derfor vil vi i skoleårets første tid have fokus på det sociale liv og på at lære hinanden godt at kende. Det gør vi for at sikre, at vi kommer godt fra start, og at vi allerede fra skoleårets begyndelse får skabt nogle gode relationer og et stærkt og tillidsfuldt fællesskab.

I den første tid skal vi blandt andet ud i lokalområdet, så du hurtigt bliver bekendt med de omgivelser, der er dit hjem i det kommende år, og så skal vi på en kanotur, hvor vi sammen får en god, fælles oplevelse i lidt primitive rammer.

Du vil i blive introduceret til Playful Learning og Playful Practice – den legende tilgang til den boglige undervisning og linjefaget. På den måde får du en indflyvning i den undervisning, du vil møde i løbet af efterskoleåret. Du vil også stifte bekendtskab med begrebet ”Verdensborger – både lokalt og globalt”.

Introforløbet indeholder en obligatorisk weekend.

Fordybelsesuge

Fordybelsesugen består af en kombination af linjeaktiviteter, leg og en personlig 24-timers udfordring. Her skal kreativiteten blomstre. Alle elever udtænker en udfordring, der skal vare i 24 timer. Denne udfordring skal forberedes, og tankerne bag skal afleveres i en fyldestgørende beskrivelse til lærerne. 

Ugen indeholder linjedage, hvor du er sammen med de øvrige elever på din linje – men der vil også være dage, hvor du skal fordybe dig med din 24 timers udfordring. Denne udfordring skal ikke nødvendigvis være fysisk krævende. Det er langt mere vigtigt, at din idé er innovativ og kreativ. Der vil naturligvis være mulighed for at sparre med hinanden og lærerne, men i sidste ende vil det være DIG, der afgør din endelige udfordring. 

Onsdag udføres udfordringen – og i tiden efter udfordringen får du rig mulighed for hvile og lærerinspireret leg, inden vi laver en evaluering sidst på ugen.

Projekter

Når du er elev på Efterskolen PLAY, vil du opleve en anderledes måde at gå i skole på. Tværfagligt, spændende, studieforberedende – og prøvefrit. Gennem tværfaglige projekter får du indflydelse på dit arbejde. Det giver motivation, er meningsskabende og giver nye perspektiver på menneskelivet. 

Måske skal du interviewe en bankdirektør og en hjemløs om ”det gode liv”? Eller lave et teaterstykke om døden? Måske skal du producere en podcast om at være iværksætter? Eller bygge en vindmølle? Du vil blive udfordret, frustreret, begejstret, lettet, engageret, udmattet og klog. Frem for alt vil du blive rigtig god til at samarbejde med andre – og rigtig god til at diskutere. 

På efterskolen PLAY vil du i løbet af året stifte bekendtskab med teori og praksis bag projektarbejde. Du skal producere podcast, film, kunst, musical, præsentationer eller produkter. Du skal interviewe, tænke, diskutere og spørge.

Året bliver inddelt i forskellige perioder med forskellige emner. Nogle af emnerne er bestemt på forhånd, og vi danner grupper ud fra dine valg. 

Sidst på året har du et afsluttende hovedprojekt. Her arbejder du individuelt eller sammen med en gruppe med et projekt, der skal gøre en forskel i verden i samarbejde med lokale virksomheder, som også vil være med til at bedømme projektet. 

Brobygning og uddannelsesopgave

På Efterskolen PLAY skal der sideløbende med brobygningen skrives en uddannelsesopgave. Uddannelsesopgaven skal indeholde elevens CV og en jobansøgning til et udvalgt job. Efter at have afleveret ansøgninger og CV’er, udvælges nogle elever til at komme til ansættelsessamtale.

Uddannelsesopgaven skal give eleverne indsigt i og praktisk erfaring med at søge et job og gå til en samtale, så de, når de får brug for det, kender ansættelsesprocessen, har et CV og kan søge et job på egen hånd.

Rejser

Linjetur
I efteråret tager vi med linjerne på tur til udlandet. Her vil du få mulighed for at dyrke din passion for linjefaget i nye og anderledes omgivelser, og du vil opleve samvær med unge mennesker fra en anden kultur, som har samme interesse som dig.

Du har som elev mulighed for at præge og planlægge turen i fællesskab med linjelærerne.

Verdensborgertur
På Efterskolen PLAY tager vi alle på en rejse i foråret, hvor vi skal gøre en forskel. Derfor går turen til et udviklingsland, hvor vi kommer helt tæt på nogle af de humanitære problemstillinger, der er flere steder i verden.

Vi vil undersøge, hvordan legen kan styrke livskvalitet, og vi vil blive beriget af en ny kultur og skabe en samhørighed gennem leg.

Du kommer til at opleve, hvor værdifuldt det er, at rejse ud i verden og gøre en forskel. Med udgangspunkt i FN’s verdensmål er du nemlig med til at forandre verden og skabe håb for fremtiden – selv under svære vilkår. 

Afslutningsugen

Vi kommer ikke uden om det: Efterskoleåret får en ende. Formålet med afslutningsugen er, at vi får taget ordentlig afsked med hinanden.

Vi rydder op på værelser og fællesområder, og sørger i fællesskab for en god hovedrengøring.

Afslutningsugen byder på en fælles tur med overnatninger ude af huset. Her skal der være fokus på god stemning og sociale aktiviteter i det store fællesskab.

Den sidste aften bliver hyggelig og festlig. Vi spiser en god middag, og så laver vi revy, fakkeloptog og bål.

Afslutningen er med både elever og forældre. Her vil der være fællessange og taler fra både elever og ledelsen, og så siger vi et sidste “på gensyn”, inden vi ses til gammel elev-dag.

Kontakt forstander JP Nielsen
Mail: forstander@efterskolenplay.dk 
Tlf: 22 90 22 38