ANDERLEDES UGER

Vi lægger skemaet i skuffen.

I løbet af skoleåret har vi uger, hvor vi ikke følger skemaet, men i stedet fokuserer på at skabe nye, fælles oplevelser og minder, mens vi på forskellige måder udforsker og bliver klogere på os selv og hinanden, livet og verden omkring os.

Introforløb

I løbet af den første tid på Efterskolen PLAY skal vi alle lære hinanden at kende. Det er her, vi skal sikre et stærkt fundament for det skoleår, der venter os.

Vi indleder året med en fælles velkomst for både elever, forældre og ansatte. Derefter er der elev-/forældremøde med familielæreren og de andre elever i din familiegruppe, inden vi sender jeres forældre hjem, og efterskolelivet for dig og dine kammerater begynder.

På PLAY er fællesskabet centralt, og derfor har vi i skoleårets første tid fokus på det sociale liv og på at lære hinanden godt at kende. Det gør vi for at sikre, at vi kommer godt fra start, og at vi allerede fra skoleårets begyndelse får skabt gode relationer og et stærkt og tillidsfuldt fællesskab.

Vi skal på en introtur med overnatninger ude af huset, hvor vi sammen får en god, fælles oplevelse i lidt primitive rammer.

I introforløbet skal vi – ud over at have en masse oplevelser med det sociale i fokus – også ud og kigge i lokalområdet, så du og dine kammerater bliver bekendte med de omgivelser, der er jeres hjem i det kommende år.

Du bliver introduceret til Playful Learning og Playful Practice – den legende tilgang til den boglige undervisning og linjefaget. På den måde får du en indflyvning i den undervisning, du møder i løbet af skoleåret. Du vil også stifte bekendtskab med ”Verdensborger – lokalt og globalt”, som er en del af PLAY’s DNA.

Introforløbet indeholder en obligatorisk weekend, og når forløbet er slut, tager vi alle hjem på en forlænget weekend, så vi kan lade op, og alle vender tilbage med ny energi – klar på at tage hul på hverdagen og livet på PLAY.

Verdensborgeruger

I løbet af året har vi en række uger, vi vier til “Verdensborger – lokalt og globalt”. 

Her dykker vi ned i forskellige spændende temaer og projekter, som passer til PLAY’s verdensborger-DNA.

I Verdensborgerugerne bliver du klogere på dig selv og på andre samt på livet og verden omkring dig. Du lærer at række ud i og tage hånd om verden, og du oplever, at det er rart at gøre en forskel for andre.

Verdensborgeruger kan have meget forskellige temaer og indhold – vi kan fx have tema om ensomhed og hjælpe med at afvikle det lokale March Mod Ensomhed, eller vi kan arbejde med temaer, der passer til Verdensborgerturen i foråret.

Uddannelsesdage

Efteråret byder ligesom på alle andre 10. årgangsskoler på brobygning – her besøger du og dine kammerater forskellige uddannelsesinstitutioner og får indblik i forskellige muligheder for tiden efter PLAY.

Uddannelsesdagene byder også på en uddannelsesopgave. Her får vi hjælp af en række lokale virksomheder til at give dig og dine kammerater et indblik i, hvad det vil sige at søge og få et job, og hvad der skal til for at varetage specifikke jobs.

Vi samarbejder med en række lokale virksomheder, som sender os forskellige stillingsopslag. Du vælger en stilling, du synes, er interessant, og så er det din opgave at skrive en ansøgning til jobbet.

Når du skriver ansøgningen, skal du sætte dig ind i, hvilken uddannelse jobbet kræver, og så skriver du, som om du er færdiguddannet og parat til at søge jobbet.

Ansøgningen skal indeholde et CV. I modsætning til ansøgningen, hvor du forestiller dig, at du er færdiguddannet, så skal CV’et være rigtigt, så du kan bruge det. Måske skal du have et fritidsjob, når du er færdig på PLAY? Så ved du, at CV’et er klart.

Du og dine kammerater sender jeres ansøgninger og CV’er afsted til de lokale virksomheder, der hver udvælger en elev, de gerne vil have til ansættelsessamtale. Eleven har samtalen med den lokale virksomhed, mens en lærer fra PLAY og nogle af kammeraterne observerer.

Uddannelsesopgaven giver dig indsigt i og praktisk erfaring med at søge et job og gå til en samtale, så du, når du får brug for det, kender ansættelsesprocessen, har et CV og kan søge et job på egen hånd.

Rejser

Et år på PLAY byder på to skolerejser.

Linjetur
I efteråret tager vi på linjetur.

Her får du mulighed for at dyrke din passion for dit linjefag i nye og anderledes omgivelser, sammen med unge mennesker fra en anden kultur, som har samme interesse som dig.

Er du nysgerrig på, hvordan linjeturene kan se ud? Læs mere om PLAY’s linjetur i 2023 her.

 

Verdensborgertur
I foråret tager vi alle på en rejse, hvor vi sammen skal gøre en forskel. Turen går til et udviklingsland, som er ramt af forskellige problemstillinger, der er fjernt fra den virkelighed, vi selv lever i til daglig.

På verdensborgerturen kommer du helt tæt på befolkningen, du oplever kulturen og du får indblik i de udfordringer, der er i landet, samtidig med, at du får mulighed for at bidrage positivt og gøre en forskel – blandt andet gennem leg.

Du kommer til at opleve, hvor værdifuldt det er, at rejse ud i verden og gøre en forskel. Med udgangspunkt i FN’s verdensmål er du nemlig med til at forandre verden og skabe håb for fremtiden – selv under svære vilkår.

Juleuge

I december måned sniger julen sig naturligvis ind på PLAY. Vi pynter op, laver julelege og julekonkurrencer og gør juleforberedelser – i den sidste uge op mod ferien holder vi juleuge.

I juleugen er der kreative juleværksteder, vi tager på juletur, og så skal vi ud og sprede julestemning i lokalområdet.

Vi bruger også juleugen på at lave en lille forestilling eller optræden, som I skal vise til jeres forældre, når de kommer til fælles juleafslutning den sidste aften inden ferien.

Afslutningsugen

Vi kommer ikke uden om det: Efterskoleåret får en ende. Derfor skal vi ved skoleårets afslutning have pakket sammen og gjort os klar til at tage hjem, og så skal vi have taget ordentlig afsked med hinanden.

Vi rydder op på værelser og fællesområder og sørger i fællesskab for en god hovedrengøring, og så tager vi på en fælles tur med overnatninger ude af huset. Her er der fokus på god stemning og sociale aktiviteter i det store fællesskab.

Den sidste aften bliver hyggelig og festlig. Vi spiser en god middag, og så laver vi revy, fakkeloptog og bål.

Afslutningen er med både elever og forældre. Her vil der være fællessange og taler fra elever og ledelsen, inden vi siger ”på gensyn”. Vi ses heldigvis igen til gammel-elevdag.

Kontakt Efterskolen PLAY
Mail: kontor@efterskolenplay.dk
Tlf: 60 40 04 60