ANDERLEDES
UGER

Første hold
– sommeren 2023

Danselinjen på Efterskolen PLAY

I løbet af skoleåret har vi anderledes uger, hvor skoleskemaet bliver lagt i skuffen – og vi skaber nye, fælles oplevelser og minder.

Introforløb

I løbet af den første tid på Efterskolen PLAY skal vi alle lære hinanden at kende. Det er her, vi skal udforske efterskolens værdier for at sikre et stærkt fundament for både elever og ansatte. 

Vi skal ud i lokalområdet, så du hurtigt bliver bekendt med de omgivelser, der er dit hjem i et år. Og så skal du introduceres for både boglige og linjefag for at få en fornemmelse af det kommende skoleår. 

På Efterskolen PLAY er fællesskabet centralt – og derfor indleder vi året  med et fælles åbningsmøde for både elever, forældre og ansatte, så alle kan se hinanden i øjnene og opleve tryghed. Vi vil desuden vægte teambuilding højt – og i både kontaktgrupper, på linjerne og det store fællesskab tager vi udgangspunkt i “Playful Learning” og “Playful Practice”, hvor den legende tilgang er i fokus, samtidigt med at der stiftes bekendtskab med begrebet “Verdensborger – både lokalt og globalt”. 

Introforløbet indeholder en obligatorisk weekend, som byder på en fælles tre-dages kanotur, hvor vi sammen får en god, fælles oplevelse i lidt primitive rammer med kanosejlads, telt- eller bivuakovernatning, bålmad og meget mere. 

Efterskolen PLAYs bestyrelse

Fordybelsesuge

Fordybelsesugen består af en kombination af linjeaktiviteter, leg og en personlig 24-timers udfordring. Her skal kreativiteten blomstre. Alle elever udtænker en udfordring, der skal vare i 24 timer. Denne udfordring skal forberedes, og tankerne bag skal afleveres i en fyldestgørende beskrivelse til lærerne. 

Ugen indeholder linjedage, hvor du er sammen med de øvrige elever på din linje – men der vil også være dage, hvor du skal fordybe dig med din 24 timers udfordring. Denne udfordring skal ikke nødvendigvis være fysisk krævende. Det er langt mere vigtigt, at din idé er innovativ og kreativ. Der vil naturligvis være mulighed for at spare med hinanden og lærerne, men i sidste ende vil det være den DIG, der afgør din endelige udfordring. 

Onsdag udføres udfordringen – og i tiden efter udfordringen får du rig mulighed for hvile og lærerinspireret leg, inden vi laver en evaluering sidst på ugen.

Projekter

Når du er elev på Efterskolen PLAY, oplever du, at det er en anderledes måde at gå i skole på. Tværfagligt, spændende, studieforberedende – og prøvefrit. Gennem tværfaglige projekter får du indflydelse på dit arbejde. Det giver motivation, er meningsskabende og giver nye perspektiver på menneskelivet. 

Måske skal du interviewe en bankdirektør og en hjemløs om “det gode liv”. Måske skal du lave et teaterstykke om døden. Producere en podcast om at være iværksætter. Eller bygge en vindmølle? Du vil blive udfordret, frustreret, begejstret, lettet, engageret, udmattet og klog. Frem for alt vil du blive rigtig god til at samarbejde med andre – og rigtig god til at diskutere. 

På efterskolen PLAY vil du i løbet af året stifte bekendtskab med teori og praksis bag projektarbejde. Du skal producere podcast, film, kunst, musical, præsentationer eller produkter. Du skal interviewe, tænke, diskutere og spørge.

Året bliver inddelt i forskellige perioder med forskellige emner. Nogle af emnerne er bestemt på forhånd, og vi danner grupper ud fra dine valg. 

Sidst på året har du et afsluttende hovedprojekt. Her arbejder du individuelt eller sammen med en gruppe med et projekt, der skal gøre en forskel i verden i samarbejde med lokale virksomheder, som også vil være med til at bedømme projektet. 

Brobygning & OSO

Brobygning er obligatorisk for 10. årgang og har en varighed af fem skoledage, som vi forsøger at arrangere inden for samme skoleuge.

Brobygningen er kædet sammen med OSO – Obligatorisk Selvvalgt Opgave, som følger samme fem skoledage som brobygningen. Brobygningen arrangeres i samarbejde med UU Billund Kommune og foregår på uddannelsesinstitutionerne i Grindsted. 

OSO laves sideløbende med brobygningen, og opgaven tager udgangspunkt i elevens valg af studieretning og fremtidsdrømme – og lige nu er vi i en arbejdsgruppe, som arbejder med nye spændende tilgang, så det bliver mere nærværende og giver mere mening for den enkelte elev.

Efterskoleelever på Efterskolen PLAY i Grindsted

Afslutningsuger

Vi kommer ikke uden om det. Efterskoleåret vil få en ende. Formålet med afslutningsugen er, at eleverne får taget ordentlig afsked med hinanden og skolens personale. Som en del af aktiviteterne pakkes der sammen, og skolen gøres ren under grundig instruktion fra praktisk personale og lærere. 

Der vil være mulighed for aflevering af materialer og andre ting tilhørende Efterskolen PLAY. Derefter rydder vi værelser og fællesområder for personlige ejendele – og vi sørger for en god hovedrengøring i fællesskab.

Men det hele skal ikke gå op i praktik! Så vi tager på en afslutningstur med overnatninger ude af huset med fokus god stemning og sociale aktiviteter i det forpligtende fællesskab.

Den sidste aften bliver hyggelig og festlig! Vi spiser en god middag – og så laver vi revy, fakkeloptog og bål. 

Afslutningen er med både elever og forældre, hvor der er fællessange og taler fra både elever og ledelsen – og så siger vi et sidste “på gensyn”, inden vi ses til gammel elev-dag. 

Rejser

Linjetur 
I efteråret tager vi på tur til forskellige destinationer med udgangspunkt i dit linjefag. Her vil du få mulighed for at skabe en kobling af faglighed og samvær med unge med samme interesse fra en anden kultur. 

Linjeturene på Efterskolen PLAY har til formål at skabe en fælles oplevelse og udfordring sammen, hvor du selv skal være med i en del af planlægningen sammen med linjelærerne. 

Verdensborgertur
På Efterskolen PLAY tager vi alle på en rejse i foråret, hvor vi skal gøre en forskel. Derfor går turen til et udviklingsland, hvor vi kommer helt tæt på nogle af de humanitære problemstillinger, der er flere steder i verden.

Vi vil undersøge, hvordan legen kan styrke livskvalitet, og vi vil blive beriget af en ny kultur og skabe en samhørighed gennem leg.

Du kommer til at opleve, hvor værdifuldt det er, at rejse ud i verden og gøre en forskel. Med udgangspunkt i FN’s verdensmål er du nemlig med til at forandre verden og skabe håb for fremtiden – selv under svære vilkår. 

Kontakt JP Nielsen
Mail: jp@efterskolenplay.dk
Tlf: 22 90 22 38