VÆRDIGRUNDLAG

Efterskolen PLAY har, som navnet ”PLAY” bygger på, en legende tilgang til undervisning, hverdag og socialt samvær. Dette skal skabe rum for de unge mennesker til læring præget af Playful Learning og Playful Practice.

Miljøet på Efterskolen PLAY skal, hvor det at turde fejle skal anerkendes som en vej til udvikling, være med til at motivere og uddanne unge mennesker til nysgerrige og skabende verdensborgere – både i de lokale samfund og ude i den større globale verden.

Efterskolen PLAY har til formål at danne unge mennesker til at være selvtænkende individer. Individer der tænker og handler aktivt, åbent og ansvarsfuldt med udgangspunkt i sig selv, det lokale samfund og den globale verden, og med dette kan gøre en forskel for sig selv og andre mennesker omkring dem.

Elevgrundlaget på Efterskolen PLAY skal være båret af unge mennesker fra forskellige kulturer. Netop for at sikre en hverdag med et stærkt og tillidsfuldt fællesskab i et trygt miljø på tværs af forskelligheder.

Værdigrundlaget på Efterskolen PLAY bygger på et skole- og efterskoleliv, hvor der udfordres på viden, kultur og identitet, som tager afsæt i det folkelige menneskesyn med fokus på alsidighed og udvikling. Der skal være en god balance mellem den personlige udvikling og det forpligtende fællesskab, hvor vi tror på værdien af stærke menneskelige relationer og demokratisk udøvelse.

 

Kontakt Efterskolen PLAY
Mail: kontor@efterskolenplay.dk
Tlf: 60 40 04 60