BOGLIGE FAG PÅ EFTERSKOLEN PLAY

Første hold
– sommeren 2023

Efterskolen PLAY er en eksamensfri efterskole. Men vi stiller krav til undervisningen, hvor du vil blive udfordret på dit faglige niveau. 

Efterskolen PLAY er en eksamensfri efterskole. Men vi stiller krav til undervisningen, hvor du vil blive udfordret på dit faglige niveau. 

Boglig undervisning på Efterskolen PLAY

På Efterskolen PLAY arbejder vi tværfagligt og projektorienteret med de boglige fag. Fagene dansk, engelsk, matematik og verdensborgerskab inddrages i projekterne på en naturlig måde, så du ikke oplever det som traditionel skolegang.

Læs mere om de boglige fag herunder.

På Efterskolen PLAY skal du ikke gå til eksamen. Derfor vil du opleve, at et velkendt fag som dansk vil blive præsenteret på en anden måde, end du har været vant til i folkeskolen. Her bruger vi nemlig en mere projektorienteret tilgang til danskfaget. 

Det er vigtigt, at du i faget dansk fremmer din egen oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, samt sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Du skal være nysgerrig og få lyst til at fordybe dig gennem en legende tilgang – og så skal du have mulighed for at leve dig ind i materialet og din æstetiske, etiske og historiske forståelse. 

Men det er ikke det hele! Vi vil nemlig gøre vores bedste for at styrke din udtryks- og læseglæde – på den måde kan du få opbygget en solid indsigt i litteraturens uendelige verden. 

Undervisningen kommer til at foregå ved både individuelt arbejde og gruppearbejde med fokus på at styrke beherskelsen af sproget og en analytisk tilgang til forskellige udtryksformer. 

Matematik er en del af din hverdag. Om det er på turen ned til supermarkedet eller ved den årlige forskudsopgørelse til SKAT. Vi er omgivet af tal! Derfor vil vi i faget matematik arbejde på at udvikle dine matematiske kompetencer, så du kan opnå en fortrolighed, der gør dig i stand til at håndtere matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold. 

I undervisningen vil du selvstændigt, gennem dialog og projektorienteret samarbejde opleve, at det sagtens kan være kreativt og legende at arbejde med matematik – og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation. 

Når dit efterskoleår er slut, skal du kende til matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng – for på den måde kan du lettere tage ansvar for det demokratiske fællesskab. 

Verden er stor, og vi lever i en global tid, hvor grænserne udviskes. Derfor er et fag som engelsk vigtigere end nogensinde. På Efterskolen PLAY bliver du en vaskeægte verdensborger, og du vil gennem engelsk udvikle sproglige, tekstmæssige og interkulturelle kompetencer – så du er klar til at anvende engelsk både nationalt og globalt. 

Når vi leger med sprogets mange facetter, vil vi prikke til din nysgerrighed og bevidsthed om det engelske sprog, og du vil få mulighed for at finde ud af, hvordan lige præcis du bedst lærer et fremmedsprog. 

På Efterskolen PLAY er undervisningen sjældent ensformig. Gennem leg og fordybelse skal du anvende varierede arbejdsmetoder, IT og medier, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter. Det vil nemlig være med til at styrke din lyst til at beskæftige dig med sprog og kultur. 

Du vil arbejde med emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, og pludselig kan du se, hvordan din kultur på mange måder ligner – men også adskiller sig fra – andre kulturer. Det vil give dig en helt unik mulighed for at udvikle din forståelse for mennesker med forskellige kulturelle baggrunde – og du vil blive klædt på til et liv i et globalt samfund. 

HVAD FÅR DIN PULS OP?

Læs om linjerne på PLAY her

Kontakt forstander JP Nielsen
Mail: forstander@efterskolenplay.dk 
Tlf: 22 90 22 38