OBLIGATORISKE FAG PÅ EFTERSKOLEN PLAY

Første hold
– sommeren 2023

To elever på Efterskolen PLAY

Efterskolen PLAY er en eksamensfri efterskole. Men vi stiller krav til undervisningen, hvor du vil blive udfordret på dit faglige niveau. 

Efterskolen PLAY er en eksamensfri efterskole. Men vi stiller krav til undervisningen, hvor du vil blive udfordret på dit faglige niveau. 

Boglig undervisning på Efterskolen PLAY

Der kommer – tro det eller ej – en tid, hvor du ikke længere skal have din daglige gang på Efterskolen PLAY. Derfor er det vigtigt for os, at du bliver godt klædt på til din fremtidige ungdomsuddannelse – både socialt og fagligt. 

Gennem livsfortællinger, politik, religion, køn og følelser vil vi diskutere, hvad det vil sige at være menneske. På den måde kan du lære dig selv og den store verden uden for efterskolen endnu bedre at kende.

Vi vil have en legende tilgang til netop din læring og udvikling. Derfor vil en stor del af undervisningen ske på en ny og anderledes måde – og her er karakterer byttet ud med løbende evalueringer og udtalelser. 

På Efterskolen PLAY skal du ikke gå til eksamen. Derfor vil du opleve, at et velkendt fag som dansk vil blive præsenteret på en anden måde, end du har været vant til i folkeskolen. Her bruger vi nemlig en mere projektorienteret tilgang til danskfaget. 

Det er vigtigt, at du i faget dansk fremmer din egen oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, samt sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Du skal være nysgerrig og få lyst til at fordybe dig gennem en legende tilgang – og så skal du have mulighed for at leve dig ind i materialet og din æstetiske, etiske og historiske forståelse. 

Men det er ikke det hele! Vi vil nemlig gøre vores bedste for at styrke din udtryks- og læseglæde – på den måde kan du få opbygget en solid indsigt i litteraturens uendelige verden. 

Undervisningen kommer til at foregå ved både individuel og gruppearbejde med fokus på at styrke beherskelsen af sproget og en analytisk tilgang til forskellige udtryksformer. 

Matematik er en del af din hverdag. Om det er på turen ned til supermarkedet eller ved den årlige forskudsopgørelse til SKAT. Vi er omgivet af tal! Derfor vil vi i faget matematik arbejde på at udvikle dine matematiske kompetencer – så du kan opnå en fortrolighed, der gør dig i stand til at håndtere matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold. 

I undervisningen vil du selvstændigt, gennem dialog og projektorienteret samarbejde opleve, at det sagtens kan være kreativt og legende at arbejde med matematik – og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation. 

Når dit efterskoleår er slut, skal du kende til matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng – for på den måde kan du lettere tage ansvar for det demokratiske fællesskab. 

Verden er stor. Og vi lever i en global tid, hvor grænserne udviskes. Derfor er et fag som engelsk vigtigere end nogensinde. På Efterskolen PLAY bliver du en vaskeægte verdensborger, og du vil gennem engelsk udvikle sproglige, tekstmæssige og interkulturelle kompetencer – så du er klar til at anvende engelsk både nationalt og globalt. 

Når vi leger med sprogets mange facetter, vil vi prikke til din nysgerrighed og bevidsthed om det engelske sprog – og du vil få mulighed for at finde ud af, hvordan lige præcis du bedst lærer et fremmedsprog. 

På Efterskolen PLAY er undervisningen sjældent ensformig. Gennem leg og fordybelse skal du anvende varierede arbejdsmetoder, IT og medier, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter. Det vil nemlig være med til at styrke til lyst til at beskæftige dig med sprog og kultur. 

Du vil arbejde med emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden – og pludselig kan du se, hvordan din kultur på mange måder ligner – men også adskiller sig fra – andre kulturer. Det vil give dig en helt unik mulighed for at udvikle din forståelse for mennesker med forskellige kulturelle baggrund – og du vil blive klædt på til et liv i et globalt samfund. 

På Efterskolen PLAT starter hver ny uge med enten en fælles fortælletime eller fællessang – fællesskabet er nemlig helt central i efterskolens DNA. 

Når vi starter ugen samlet, kan vi se hinanden i øjnene, mærke energien – og samtidig er der mulighed for at give relevante informationer, se nyheder og fortælle om samfundsfaglige eller sociale budskaber med udgangspunkt i efterskolen, det lokale samfund og den globale verden. 

Det er meget vigtigt for efterskolen, at alle skal lære respekt og tolerance for forskelligheder og anderledes kulturer og holdninger. Men i en verden, der bugner med informationer og muligheder, skal du også lære at at være kritisk og kunne sortere i al nyhedsinformationen – og så skal du have holdninger og meninger, som du tør sige højt. 

HVAD FÅR DIN PULS OP?

Læs om linjerne på PLAY her

Kontakt JP Nielsen
Mail: jp@efterskolenplay.dk
Tlf: 22 90 22 38