BOGLIGE FAG PÅ EFTERSKOLEN PLAY

Playful Learning

Efterskolen PLAY er en eksamensfri efterskole. Men vi stiller krav til undervisningen, hvor du vil blive udfordret på dit faglige niveau. 

Efterskolen PLAY er en eksamensfri efterskole. Men vi stiller krav til undervisningen, hvor du vil blive udfordret på dit faglige niveau. 

Det er lettest at lære nye ting, hvis man føler begejstring og eksperimenterer, hvis man er aktivt deltagende og socialt involveret, og hvis man kan se meningen med det, man laver – det viser forskningen, og det er derfor udgangspunktet for måden, vi underviser på Efterskolen PLAY.

I Playful Learning arbejder vi tværfagligt og projektorienteret. Det betyder, at fagene dansk, matematik og engelsk flettes ind i forskellige projekter på en naturlig måde, så du lærer en masse, uden at det føles som traditionel skolegang.

Vi arbejder med forskellige forløb gennem året. Den røde tråd gennem alle vores projekter er Verdensborger – lokalt og globalt. Det betyder, at alle vores projektforløb på forskellige måder har rod i verdensborgerbegrebet. Derudover har projekterne rod i reelle problemstillinger fra virkeligheden; vi tror på, at det på den måde bliver meningsfuldt, og at motivationen for at fordybe og engagere sig øges.

Med udgangspunkt i vores ide om skabende verdensborgere, samles du og dine kammerater om temaer, hvor I kan udfolde jeres kreativitet og sammen skabe noget, der er meningsfuldt for og i verden omkring jer.

HVAD FÅR DIN PULS OP?

Læs om linjerne på PLAY her

Kontakt Efterskolen PLAY
Mail: kontor@efterskolenplay.dk
Tlf: 60 40 04 60