DAGENS GANG

På Efterskolen PLAY er der plads til leg – men vi følger en fast, daglig struktur. Det gør vi, fordi en solid døgnrytme er med til at give en sundere livsstil. 

Dagens gang

På Efterskolen PLAY skaber de daglige rutiner rammerne for efterskolelivet. Rutinerne er af både faglig, social og praktisk karakter.

Undervisning og fordybelse i både boglige fag, linjefag og fællesfag er naturligvis en del af den daglige gang. Det samme er rutiner for velvære og sund udvikling samt social trivsel, fællesskab og samvær.

På efterskolen bor og lever vi sammen – det betyder, at vi også har nogle praktiske opgaver, vi skal løse sammen. Derfor er rengøring, oprydning og køkkenarbejde også en del af dagligdagen.

Morgentilsyn 
Eleverne er selv ansvarlige for at stå op til morgenmaden. Her er der en lærer på tilsyn, som man kan henvende sig til, hvis man er syg, har brug for samtale eller skal have hjælp.

Dagstilsyn 
Eleverne passer som udgangspunkt den faste dagsrytme, og de kan ved brug for hjælp henvende sig til både lærere og andet personale dagen igennem. Der vil desuden altid være en tilsynsansvarlig ved administrationen eller tilsyns- og lærerværelset, og der vil være mulighed for opkald til tilsynsansvarlige. 

Aftentilsyn 
Aftenerne er som udgangspunkt elevernes frie tid – men der vil være obligatoriske arrangementer, hvor elevholdet samles til en fælles aktivitet, som både kan være af social eller oplysende karakter. I den frie tid prioriteres det, at eleverne selv lærer at udnytte tiden til uforpligtende aktiviteter, uformelt samvær eller lektielæsning. 

Nattetilsyn 
Når aftentilsynslærerne har sagt godnat og gået en ekstra godnatrunde for at sikre ro og orden, er det nattevagten, der tager over. Nattevagten varetages i hverdagen af forstanderen og i weekenderne af tilsynslæreren.

Weekendtilsyn 
Weekenderne er en god blanding af aktivitet og fritid, hvor eleverne oftest vil have base på efterskolen – men der kan også være aktiviteter ud af huset, som planlægges af lærerne på weekendtilsyn. 

Vi har tre forskellige weekendtyper på Efterskolen PLAY

Almindelige weekender
Eleverne vælger selv, om de vil være på efterskolen i weekenderne, eller om de tager hjem.

Selvom hverdagen på PLAY bliver fuld af gode oplevelser, fællesskab og udvikling, så er weekenderne noget særligt. Her har vi nemlig mulighed for for alvor at dykke ned i fællesskabet – at lege, fordybe os og skabe oplevelser og minder med hinanden. Derfor ønsker og håber vi, at eleverne har lyst til at blive i weekenderne.

Obligatoriske weekender 
Der vil i løbet af skoleåret være obligatoriske weekender, hvor eleverne skal blive på skolen for fællesskabet og for oplevelserne. Det kan være forældreweekend, gallafest eller temaweekender, som alle har til formål at styrke fællesskabet og det sociale samspil på tværs af eleverne. 

Linjeweekender 
Der vil på forskellige tidspunkter af skoleåret være to obligatoriske weekender for linjefagene. I efteråret har eleverne således en fordybelsesweekend, hvor der er fokus på dem selv, og hvor de sammen planlægger aktiviteter og samvær med både tid til fordybelse og besøg af eksterne undervisere eller “legekammerater”. I den anden linjeweekend, som finder sted i foråret, står eleverne for at planlægge og afvikle en form for “Campweekend” for børn. Her skal de stå for aktiviteter og socialt samvær med børnene, mens lærerne er sparringspartnere og observatører, der giver løbende feedback. Weekenden afsluttes med en fælles evaluering.

Køkkenarbejde 
Eleverne er med i køkkenet, hvor de skal have en teoretisk og praktisk forståelse for sundhed, ernæring og madlavning. Eleverne skal i samarbejde med køkkenpersonalet prøve at varetage de forskellige funktioner i køkkenet. Den legende tilgang vil også blive bragt ind i køkkenet, hvor eleverne får lov til sammen med køkkenpersonalet at eksperimentere med og udvikle maden. 

Rengøring 

På Efterskolen PLAY har vi en hverdag sammen – det betyder også, at vi har et fælles ansvar for, at her er rent og rart at være. En dag om ugen gør vi rent, og de andre dage holder vi rent; det gælder både på egne værelser og badeværelser, og i fællesarealer inde og ude.

Ved at deltage i rengøringen, lærer du rengøringsmidler og -processer at kende, og du får erfaring med at stå for daglig oprydning og rengøring – det er erfaringer, du kan tage med dig i dit liv efter PLAY.

Skolens hverdag

08.00 – 08.30

Morgenmad

08.30 – 09.00

Fællessamling

09.00 – 10.30

Undervisning

10.30 – 10.50

Forfriskning / Pause

10.50 – 12.20

Undervisning

12.20 – 13.15

Middagspause

13.15 – 14.45

Undervisning

14.45 – 15.00

Forfriskning / Pause

15.00 – 16.15

Undervisning

16.15 – 16.30

Forfriskning / Pause

16.30 – 17.45

Undervisning

17.45 – 18.15

Oprydning / Rengøring / Fritid

18.15 – 19.15

Aftensmad + Stilletime / Lektiecafé

19.15 – 21.00

Aktiviteter / Fritid / Arrangementer

21.00 – 21.45

Forfriskning og hyggetid – Nogle gange med aftensang

21.45 – 22.15

Eget værelse område og i seng

22.15 – 22.45

Godnatrunde

Kontakt forstander JP Nielsen
Mail: forstander@efterskolenplay.dk
Tlf: 22 90 22 38