DAGENS GANG

På Efterskolen PLAY er der plads til leg – men vi følger en fast, daglig struktur. Dét gør vi, fordi en solid døgnrytme er med til at give en sundere livsstil. 

Dagens gang

På Efterskolen PLAY skaber de daglige rutiner rammerne for efterskolelivet. Rammerne er både af praktisk karakter som rengøring, oprydning og køkkenarbejde, mens andet handler om social trivsel og velvære, samt boglig og linjemæssig fordybelse. 

Morgentilsyn 
Eleverne er selv ansvarlige for at stå op til morgenmaden. Her er der en lærer på tilsyn, som man kan henvende sig til, hvis man er syg, har brug for samtale eller skal have hjælp.

Dagstilsyn 
Eleverne passer som udgangspunkt den faste dagsrytme, og de kan ved brug for hjælp henvende sig til både lærere og andet personale dagen igennem. Der vil desuden altid være en tilsynsansvarlig ved administrationen eller tilsyns- og lærerværelset, og der vil være mulighed for opkald til tilsynsansvarlige. 

Aftentilsyn 
Aftenerne er som udgangspunkt elevernes frie tid – men der vil være obligatoriske arrangementer, hvor elevholdet samles til en fælles aktivitet, som både kan være af social eller oplysende karakter. I den frie tid prioriteres det, at eleverne selv lærer at udnytte tiden til uforpligtende aktiviteter, uformelt samvær eller lektielæsning. 

Nattetilsyn 
Når aftentilsynslærerne har sagt godnat og gået en ekstra godnatrunde for at sikre ro og orden, er det nattevagten, der tager over. I hverdagene er det forstanderen, som har nattevagten, og i weekenderne vil tilsynslærerne have weekendvagt. 

Weekendtilsyn 
Weekenderne er en god blanding af aktivitet og fritid, hvor eleverne oftest vil have base på efterskolen – men der kan også være aktiviteter ud af huset, som planlægges af lærerne på weekendtilsyn. 

Vi har tre forskellige weekendtyper på Efterskolen PLAY

Almindelige weekender
Eleverne vælger selv, om de vil være på efterskolen eller tage hjem på weekend. Vi ønsker gerne, at eleverne bliver i weekenden, da de indgår som en naturlig del af et efterskoleophold – og her kan vi rigtigt lege og skabe oplevelser.

Obligatoriske weekender 
Der vil i løbet af skoleåret være obligatoriske weekender, hvor eleverne skal blive på skolen for fællesskabet og for oplevelserne. Det kan være forældreweekend, gallafest eller temaweekender, som alle har til formål at styrke fællesskabet og det sociale samspil på tværs af eleverne. 

Linjeweekender 
Der vil på forskellige tidspunkter af skoleåret være to obligatoriske weekender for linjefagene. I efteråret har eleverne således en fordybelsesweekend, hvor der er fokus på dem selv, og hvor de sammen planlægger aktiviteter og samvær med både tid til fordybelse og besøg af eksterne undervisere eller “legekammerater”. I den anden linjeweekend, som finder sted i foråret, står eleverne for at planlægge og afvikle en form for “Campweekend” for børn. Her skal de stå for aktiviteter og socialt samvær med børnene, mens lærerne er sparringsparterne og observatører, som resulterer i fælles feedback og evaluering. 

Køkkenarbejde 
Eleverne er med i køkkenet, hvor de skal have en teoretisk og praktisk forståelse for sundhed, ernæring og madlavning. Eleverne skal prøve at varetage de forskellige funktioner i køkkenet i samarbejde med køkkenpersonalet. Det er vigtigt, at eleverne skal have mulighed for at kunne lære at eksperimentere og udvikle maden i tæt samarbejde med køkkenpersonalet. 

Rengøring 
Efterskolen har til formål at give eleverne en teoretisk indsigt i rengøring og rengøringsmidler, samt give eleverne en praktisk erfaring ved at deltage dagligt i oprydning og rengøring med henblik på en pæn, ren og sund skole – både på egne værelser, baderum og fællesarealerne inde og ude.

Skolens hverdag

08.00 – 08.30

Morgenmad

08.30 -09.00

Fællessamling

09.00 – 10.30

Undervisning

10.30 – 10.50

Forfriskning

10.50 – 12.20

Undervisning

12.20 – 13.15

Middagspause

13.15 – 14.45

Undervisning

14.45 – 15.00

Forfriskning

15.00 – 16.30

Undervisning

16.30 – 17.30

Oprydning, rengøring eller fritid

17.30 – 18.15

Aftensmad

18.15 – 19.00

Stilletime og lektiecafé

19.00 – 21.00

Aktiviteter, fritid eller arrangementer

21.00 – 21.45

Forfriskning og hyggetid – evt. med aftensang

21.45 – 22.00

Eget værelse eller område – og i seng

22.00 – 22.30

Godnatrunde

Faciliteter på efterskolen

Kontakt JP Nielsen
Mail: jp@efterskolenplay.dk
Tlf: 22 90 22 38

KIG FORBI PÅ EFTERSKOLERNES AFTEN ONSDAG DEN 11. JANUAR FRA 18-21!