UNDERVISNING PÅ EFTERSKOLEN PLAY

Leg, fordybelse og verdensborgerskab.

På Efterskolen PLAY får du et år med undervisning, der er meget anderledes end det, du kender. Der er ingen eksamen – til gengæld er der masser af muligheder for, at du kan fordybe dig og gå på opdagelse i det, der fanger din interesse.

På Efterskolen PLAY får du et år med undervisning, der er meget anderledes end det, du kender. Der er ingen eksamen – til gengæld er der masser af muligheder for, at du kan fordybe dig og gå på opdagelse i det, der fanger din interesse.

Vores mål med undervisningen er at gøre dig nysgerrig, udfordre dig og give dig mulighed for at udvikle dig – vi arbejder på at gøre timerne motiverende og spændende og skabe rammer, der giver dig lyst til at lære.

 

Det gør vi ved at sikre, at det, du arbejder med, er meningsfuldt for netop dig – dine ideer, initiativer og interesser kan være med til at præge din vej gennem timerne.

 

Eksamensfri efterskole
Efterskolen PLAY er en eksamensfri efterskole, men du bliver alligevel udfordret på dit faglige niveau.

 

Vi tror på, at en eksamensfri tilgang er den rigtige, fordi det giver dig mulighed for at fokusere på det vigtige – nemlig at fordybe dig og dygtiggøre dig. Fordybelse og dygtiggørelse skal ske for læringens skyld, og ikke for at klare en eksamen og få en karakter.

 

Vi ønsker at fjerne præstationspresset fra dine og dine kammeraters skuldre og i stedet give jer mulighed for at bevæge jer ind i det, I er interesserede i og nysgerrige på. Vi tror på, at der er langt mere og langt vigtigere læring at hente, når I som elever får mulighed for at engagere jer i det, I selv er motiverede for.

 

For at fjerne præstationspresset har vi også byttet karakterer ud med løbende feedback og samtaler med lærerne, om hvordan det går.

I stedet for at afslutte året med eksaminer afslutter vi med et PLAY Projekt. Her får du og dine kammerater mulighed for at fordybe jer i det, I hver især interesserer jer allermest for.

 

Skemaet på Efterskolen PLAY

Leg, fordybelse og verdensborgerskab er nogle af hjørnestenene i fundamentet under Efterskolen PLAY. Det er også nøgleord for undervisningen, og det sætter tydelige spor på skemaet, som rummer:

Læring gennem spændende projekter i Playful Learning

Det er lettest at lære nye ting, hvis man føler begejstring og eksperimenterer, hvis man er aktivt deltagende og socialt involveret, og hvis man kan se meningen med det, man laver – det viser forskningen, og det er derfor udgangspunktet for måden, vi underviser på Efterskolen PLAY.

I Playful Learning arbejder vi tværfagligt og projektorienteret. Det betyder, at de boglige fag flettes ind i forskellige projekter på en naturlig måde, så du lærer en masse, uden at det føles som traditionel skolegang.

Vi arbejder med forskellige forløb gennem året, men fælles er det, at projekterne på hver sin måde trækker tråde til Verdensborger – lokalt og globalt. Projekterne tager udgangspunkt i reelle problemstillinger fra virkeligheden, fordi vi tror på, at det på den måde bliver mere meningsfuldt, og at motivationen for at fordybe og engagere sig øges.

 


Fordyb dig i dit linjefag

PLAY er en efterskole med mange timer på linjefagene. Vi tilbyder fem forskellige linjefag – Design & Konstruktion, Musik, Contemporary Dance, Badminton og Håndbold – og dit fag fylder hver uge 16 lektioner af 45 minutter i dit skema.

De mange timer betyder, at du får mulighed for at fordybe dig og beskæftige dig intensivt med det, du brænder for. Det gør du sammen med dygtige og inspirerende lærere og andre unge, der har samme interesse som dig.

For at sikre, at alle har lyst til at fordybe sig mange timer hver uge, er det vigtigt, at du og dine kammerater har passion for faget, og så er det vigtigt, at vi skaber sjov og motiverende undervisning. Det gør vi ved at tage udgangspunkt i Playful Practice – en legende tilgang til linjefagstimerne.

Vi arbejder undersøgende og eksperimenterende, og så har du ofte mulighed for selv at præge undervisningen. Du skal være med til at tænke nye veje og tage medansvar for din udvikling i faget. Dine undervisere fungerer ofte som sparringspartnere og vejledere frem for at være dem med alle svarene; svarene leder I efter i fællesskab.

 

Tag hånd om verden i Verdensborgerugerne

Verdensborger – lokalt og globalt er en del af Efterskolen PLAY’s DNA, og det sætter derfor præg på mange aspekter af vores skole, undervisning og hverdag sammen. Verdensborger er fx en naturlig, men usynlig del af dit skema hver eneste uge, fordi det er den røde tråd i Playful Learning-projekterne.

Ud over at være en rød tråd gennem den daglige undervisning, bliver Verdensborger-DNA’en helt tydelig, når vi nogle gange i løbet af året har Verdensborgeruge. I disse uger erstatter vi alle undervisningstimerne – undtagen linjefagstimerne – med Verdensborger.

I Verdensborgerugerne arbejder vi projektbaseret med temaer, der giver dig mulighed for at blive klogere på den verden, vi deler, og på hvordan du kan bidrage positivt til den. Det kan både handle om det nære, lokale og det fjerne, globale.

Du og dine kammerater skal blandt andet undersøge anderledes kulturer og mennesker, forskellige livssyn, -valg, -muligheder og -forudsætninger; I skal på opdagelse i De 17 Verdensmål, stifte bekendtskab med Menneskerettighederne og have besøg af mennesker udefra, der deler deres erfaringer fra livet med jer.

I Verdensborgerugerne handler det også om at interagere med og gribe ind i verden; du og dine kammerater skal erfare, hvordan I kan bidrage positivt til verden og gøre en forskel for andre. Det kan være ved at hjælpe med at afvikle et arrangement, at planlægge og afvikle camps for børn, ved at gennemføre en 24-timers Challenge og derigennem samle ind til PLAY Fonden eller noget helt fjerde.

Vi håber, at du igennem Verdensborgerugerne oplever, at det er rart at gøre noget godt for andre, og at du inspireres til at gøre en forskel, hvor du kan.


Gå på opdagelse og følg nysgerrigheden i PLAY-fag og Periodefag

I PLAY-fag stifter du bekendtskab med PLAY’s andre linjefag – du får et indblik i det, dine kammerater er passionerede for og bruger deres linjetimer på. Det udvider din horisont, øger din forståelse for dine kammerater og giver jer et fællesskab på tværs af linjerne.

Periodefag giver dig ligeledes mulighed for at udvide din horisont – her kan du følge din nysgerrighed og komme ud af din komfortzone. Du får tilbudt en række fag og vælger selv, hvad du har lyst til at dykke ned i. Du får mulighed for at prøve flere fag i løbet af året.

Læs mere om PLAY-fag og Periodefag.

 

Fællesskab og læring på anderledes måder i Fællesfag

Der er Fællesfag på skemaet flere gange i løbet af ugen, og det varierer i både indhold og form.

I Fællesfag samles vi om fx fortælletime, fællessang eller højtlæsning, eller vi kan mødes i samtaler om og blive klogere på os selv, andre og verden omkring os.

Klik her for at læse mere om Fællesfag.

HVAD FÅR DIN PULS OP?

Læs om linjerne på PLAY her

Kontakt Efterskolen PLAY
Mail: kontor@efterskolenplay.dk
Tlf: 60 40 04 60