UNDERVISNING PÅ EFTERSKOLEN PLAY

Første hold
– sommeren 2023

Musiklinjen på Efterskolen PLAY

Et år på vores efterskole er et år med undervisning, der er meget anderledes end det, du kender. Du får masser af tid til at fordybe dig i dit linjefag, der er ingen eksamen, og du går på hold med andre unge, der har den samme interesse som dig.

Et år på vores efterskole er et år med undervisning, der er meget anderledes end det, du kender. Du får masser af tid til at fordybe dig i dit linjefag, der er ingen eksamen, og du går på hold med andre unge, der har den samme interesse som dig.

Din 10. klasse på Efterskolen PLAY består af

  • Et linjefag, 10-15 timer om ugen
  • Et eller to valgfag, 4-6 timer om ugen
  • Fire obligatoriske fællesfag, 18-20 timer om ugen
  • … og du skal ikke op til eksamen

Ud over dit linjefag vælger du et eller to valgfag, hvor du åbner vinduet til en anden verden end den, du beskæftiger dig intensivt med på din linje. Vi har ikke fastlagt, hvilke valgfag vi vil tilbyde, da det afhænger af den lærerstab, vi ansætter i foråret 2023.

Endelig er der fire obligatoriske fællesfag: Dansk, engelsk, matematik og verdensborgerskab. De tre første kender du, mens det sidste er et fag, der er specielt for Efterskolen PLAY. I verdensborgerskab vil vi interagere med vores omverden og derigennem undersøge, hvordan vi med vores idéer og handlinger kan påvirke verden i en positiv retning – det kan være gennem organisationer, politik, aktivisme og på mange andre måder.

Læring gennem spændende projekter

Vi lærer bedst, når vi føler begejstring, eksperimenterer, er aktivt deltagende, socialt involverede og ser meningen med det, vi laver.

Det opnås efter vores mening bedst ved at tilrettelægge undervisningen omkring konkrete projekter, der har rod i virkeligheden og i reelle problemstillinger, og som motiverer eleverne til at fordybe og engagere sig.

De projekter, vi arbejder med på Efterskolen PLAY, tager udgangspunkt i vores idé om skabende verdensborgere. Her samles vi om temaer, hvor vi kan udfolde vores kreativitet og passion, og hvor vi sammen kan skabe noget, der går i indgreb med verden omkring os på en meningsfuld måde. De obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik integreres i projekterne på en naturlig måde, så alle lærer det, de skal, uden at det føles som traditionel skolegang.

Læs mere om, hvordan vi på Efterskolen PLAY uddanner skabende verdensborgere

HVAD FÅR DIN PULS OP?

Læs om linjerne på PLAY her

Kontakt JP Nielsen
Mail: jp@efterskolenplay.dk
Tlf: 22 90 22 38