UNDERVISNING PÅ EFTERSKOLEN PLAY

Første hold
– sommeren 2023

Et år på Efterskolen PLAY er et år med undervisning, der er meget anderledes end det, du kender. Der er ingen eksamen – til gengæld er der masser af muligheder for, at du kan fordybe dig og dygtiggøre dig, gå på opdagelse og skabe noget.

Et år på Efterskolen PLAY er et år med undervisning, der er meget anderledes end det, du kender. Der er ingen eksamen – til gengæld er der masser af muligheder for, at du kan fordybe dig og dygtiggøre dig, gå på opdagelse og skabe noget.

Vi skaber rammer for undervisning, der giver dig lyst til at lære. Du vil i undervisningen i både dit linjefag og i boglige fag blive præsenteret for en tilgang til læring, som vil gøre dig nysgerrig, udfordre og udvikle dig.

Vi arbejder med at gøre undervisningen motiverende og spændende. Det gør vi ved at sikre, at det, du lærer, er meningsfuldt for netop dig – dine ideer, initiativer og interesser kan være med til at præge din vej igennem timerne.

Eksamensfri efterskole

Efterskolen PLAY er en eksamensfri efterskole, men du vil alligevel blive udfordret på dit faglige niveau.

Vi tror på, at en eksamensfri tilgang er den rigtige, fordi det giver dig mulighed for at fokusere på det vigtige – nemlig at fordybe dig og dygtiggøre dig. Fordybelse og dygtiggørelse skal ske for læringens skyld, og ikke for at klare en eksamen og få en karakter.

Vi ønsker at fjerne præstationspresset fra dine og dine kammeraters skuldre, og i stedet give jer mulighed for at bevæge jer ind i det, I er interesserede i og nysgerrige på. Vi tror på, at der er langt mere og langt vigtigere læring at hente, når I som elever får mulighed for at engagere jer i det, netop I er motiverede for.

For at fjerne præstationspresset har vi også byttet karakterer ud med løbende feedback og samtaler med dine lærere om, hvordan det går.

Læring gennem spændende projekter i boglige fag

I de boglige fag – dansk, matematik, engelsk og verdensborger – arbejder vi tværfagligt og projektorienteret.

Det er lettest at lære nye ting, hvis vi føler begejstring og eksperimenterer, hvis vi er aktivt deltagende og socialt involverede, og hvis vi kan se meningen med det, vi laver. Det er udgangspunktet for måden, vi underviser på Efterskolen PLAY.

Vi lærer igennem konkrete projekter, der har rod i virkeligheden og i reelle problemstillinger – på den måde øges motivationen for at fordybe og engagere sig.

De projekter, vi arbejder med, tager udgangspunkt i vores ide om skabende verdensborgere. Her samles vi om temaer, hvor vi kan udfolde vores kreativitet og passion, og hvor vi sammen skaber noget, der er meningsfuldt for og i verden omkring os.

Dansk, engelsk, matematik og verdensborgerskab integreres i projekterne på en naturlig måde, så alle lærer det, de skal, uden at det føles som traditionel skolegang.

Læs mere om vores boglige fag her.

Linjefag, fordybelsesfag og PLAY fag

På dit linjefag får du mulighed for at fordybe dig og beskæftige dig intensivt med det, du brænder for. Det gør du sammen med passionerede lærere og andre unge, der har samme interesse som dig.

Når der undervises i linjefagene, er det med udgangspunkt i Playful Practice – det betyder, at du også her bliver mødt med en legende tilgang til læring.

En gang ugentligt har du fordybelse på linjefaget. Det er et frikvarter i dit linjefag, hvor du har mulighed for selv at eksperimentere og tænke nye veje. Dine undervisere vil være til stede for sparring og fælles udforskning, men de styrer ikke tiden – det gør du selv, og det giver dig mulighed for at fordybe dig.

I PLAY fag stifter du bekendtskab med de andre linjefag – du får et indblik i det, dine kammerater er passionerede for og bruger deres linjetimer på.

Valgfag

I valgfagene åbner du vinduet til en anden verden end den, du beskæftiger dig med på din linje. Valgfagene vil være forskellige fra år til år, da de afhænger af, hvad lærerstaben brænder for og har lyst til at dele med jer i netop jeres efterskoleår.

Valgfagene er periodefag, så du får mulighed for at prøve flere fag i løbet af året.

Fællesfag

Alle vores dage begynder med fællesfag. Her samles vi om enten fortælletime eller fællessang, og vi mødes i samtaler om og bliver klogere på os selv, andre og verden omkring os.

 

 

HVAD FÅR DIN PULS OP?

Læs om linjerne på PLAY her

Kontakt forstander JP Nielsen
Mail: forstander@efterskolenplay.dk 
Tlf: 22 90 22 38