FÆLLES FAG PÅ EFTERSKOLEN PLAY

Første hold
– sommeren 2023

For at få en god start på dagen, begynder hver morgen på Efterskolen PLAY med fællesfag. Her har vi enten fællessang, fortælletime eller samtaler med hinanden.

For at få en god start på dagen, begynder hver morgen på Efterskolen PLAY med fællesfag. Her har vi enten fællessang, fortælletime eller samtaler med hinanden.

I fællesfaget har vi mulighed for at give relevante informationer, se nyheder og fortælle om samfundsfaglige eller sociale budskaber med udgangspunkt i efterskolen, det lokale samfund og den globale verden.

Vi ønsker på Efterskolen PLAY at skabe mulighed for, at alle lærer respekt og tolerance for forskelligheder, anderledes kulturer og holdninger. Vi ønsker også, i en verden, der bugner med informationer og muligheder, at lære eleverne at være kritiske og kunne sortere i al nyhedsinformationen – og så ønsker vi, at skabe et rum, hvor der er plads til og mulighed for, at alle kan have deres egne holdninger og meninger, som de også tør sige højt. Det er noget af det, vi bliver klogere på i vores fællesfag.

I løbet af skoleåret vil personalegruppen på skift stå for fællesfaget – og du kommer som elev også til sammen med en af dine kammerater at skulle have ansvaret for en fortælletime.

Ud over, at vi har fællesfag hver morgen, har vi også fællesfag med sang en aften om ugen. Her mødes vi til aftenforfriskning og afslutter dagen i fællesskab ved at synge sammen, inden vi går i seng. På samme måde har vi fællesfag med sang hver fredag, inden vi går på weekend.

HVAD FÅR DIN PULS OP?

Læs om linjerne på PLAY her

Kontakt forstander JP Nielsen
Mail: forstander@efterskolenplay.dk 
Tlf: 22 90 22 38