ØKONOMI & PRISER

Priser og informationer for ophold på Efterskolen PLAY.

Første hold
– sommeren 2023

Økonomi

Ugeprisen 
For skoleåret 2023/24 er prisen 2.750,- kr. pr. uge i 42 uger.
Der betales i 11 rater med første betaling medio april 2023.

Denne pris er inklusiv to udlandsrejser – en med linjen og en med hele skolen.
Prisen er før fradrag af statslig elevstøtte.

Indmeldelsesgebyr
Ved tilmelding betales 2.000,- kr. i gebyr. Dette beløb tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Statsstøtte
Statsstøtten er afhængig af husstandsindkomsten to år før skolestart. Skolen vil indhente de nødvendige oplysninger. Hvis I er skilt, er det husstandsindkomsten, hvor barnet bor, som ligger til grund for beregningen af statsstøtten. 

I får typisk besked om tilskuddets størrelse i maj måned i det kalenderår, opholdet på efterskolen begynder.

Beregn din pris
Du kan beregne din pris på efterskolerne.dk her.