En efterskole med rødder i talentmiljøet

Efterskolen PLAY udspringer af det livlige og succesrige talentmiljø, der er i Billund og Grindsted. Organisationen Talent Billund har gennem flere år arbejdet med at etablere et talentudviklingsmiljø, der ikke alene fokuserer på den enkeltes psyke og fysik, men også på at udvikle den unges relationer i og uden for sporten. De mest succesfulde senioreliteudøvere er nemlig ofte dem, der mestrer såvel de fysiske og mentale som de relationelle aspekter af deres sport.

Den holistiske tilgang til udvikling af unge har vi taget med os til Efterskolen PLAY. Uanset, hvilken linje man er elev på – dans, musik, håndbold eller design/konstruktion – vil man opleve, at selvom træningen og undervisningen naturligvis tager udgangspunkt i den enkeltes anlæg, interesser og ønsker, så vil den personlige udvikling ske i et fællesskab. Både sejre og nederlag er noget, vi er sammen om, og alle vil opleve, at de er del af noget større end dem selv.


Dette underbygger skolens formål, som er at uddanne ”skabende verdensborgere”. Det handler om at lære den unge at have viljen og evnen til at bidrage med noget i verden og at gøre det til fælles bedste. Det interessante er, at dette ikke forhindrer individuel succes på sportspladsen – tværtimod er vi overbevist om, at udøveren med verdensborger-mentalitet kan nå meget langt med sin sport.

Vores faglinjer

Dans, musik, håndbold og design/konstruktion